ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

2009

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014